Home
Szkolny konkurs czytelniczy „Czytam, więc jestem”

ksiazki1

 

Szkolny konkurs czytelniczy „Czytam, więc jestem”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Szkolnym konkursie czytelniczym pod hasłem „Czytam, więc jestem”.

 

1. Cele konkursu:

a. włączenie się do różnych form obchodów upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

b. mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy,

c. rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,

d. popularyzacja literatury dla młodzieży,

e. podniesienie poziomu czytelnictwa.

 

2. Czas trwania konkursu: październik – grudzień 2018 r.

 

3. Finał konkursu: styczeń – luty 2019 r.

 

4. Zasady uczestnictwa:

a. Uczniowie wybierają książki o dowolnej tematyce znajdujące się w naszej bibliotece szkolnej.

b. Uczniowie wypożyczą, przeczytają i w ciekawy sposób zaprezentują 100 książek.

c. Po przeczytaniu, uczniowie przygotowują prezentację multimedialną lub film lub recenzję:

-   prezentacja multimedialna powinna: być wykonana w programie Microsoft Power Point (wewnętrzna organizacja i ilustracja slajdów dowolna), trwać do 20 minut, może być wzbogacona obrazem, filmem, dźwiękiem z opisanym źródłem oraz otwierać się automatycznie po uruchomieniu;

-     film powinien trwać do 10 minut;

-  recenzja powinna być napisana do 2 stron formatu A4; czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy – 2,5 cm.

d. Uczniowie, w swojej pracy, starają się zachęcić koleżanki i kolegów do przeczytania danych książek.

e. Prace, opatrzone godłem, należy składać w sekretariacie szkoły do 30 stycznia 2019 r.

 

5. Kryteria oceniania:

a. wartość artystyczna tekstu/prezentacji,

b. oryginalność pomysłu,

c. poprawność językowa i stylistyczna,

d. argumenty zachęcające do sięgnięcia po książkę.

 

6. Postanowienia końcowe:

a. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu prezentacji, publikacji na stronie szkoły.

b. Ocena jury nie podlega dyskusji i jest ostateczna.

c. Laureaci konkursu, w każdej kategorii, otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.

d. Uczeń, który przeczyta najwięcej książek i w ciekawy sposób je zaprezentuje otrzymuje nagrodę specjalną.

e. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.

f. W sytuacjach nieobjętych regulaminem i w sprawach spornych rozstrzyga organizator konkursu.

g. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

h. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

Karta zgłoszenia - Pobierz